Curs Especialista en Mediació i Gestió Col·Laborativa de Conflictes

2525

T’agradaria incorporar-te de manera professional al món de la mediació?

Al Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes adquiriràs les habilitats necessàries per desenvolupar-te com a mediador, i podràs accedir al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i al Registre de Professionals i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia.

És, doncs, un curs pràctic, capacitador i professionalitzador, de 240 h, que inclou una part general (120 h), i dos mòduls de 60 h en els àmbits familiar i ciutadania, necessaris per a l’homologació del curs.

El curs s’imparteix de manera semipresencial divendres a la tarda i dissabtes al matí i combina sessions en línia, que permeten la participació interactiva entre l’alumnat i el professorat, i tres tallers pràctics presencials (un taller al final cada mòdul), a la seu del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats.

Una vegada finalitzats aquests estudis, es dona l’opció d’ampliar coneixements amb dos mòduls addicionals (mediació en l’àmbit de la justícia restaurativa i mediació mercantil). www.logosmedia.es

Direcció, comitè científic i equip docent (www.cdl.cat)

M2300 Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes 

Modalitat

Semipresencial     Total hores 240

Professorat

Anna Vall i Carlos Villagrasa (direcció)

Data

Del 17 d’octubre de 2022 a l’1 d’abril de 2023. De 17:00 a 20:00 Divendres i dissabte

 

Preu

Col·legiat                                                                                                                1.600,00€

Membres d’altres col·legis professionals o entitats organitzadores                               1.600,00€

No col·legiat                                                                                                            1.900,00€

Col-Legi

·Col-legi Oficial Col de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya CONTACTE (34) 93 317 04 28 (34) 93 412 49 07

secretaria@cdl.cat

 Logos Media

Logos Media Muntaner 40 – 42-5º-1ª 08011 Barcelona, Spain  Email: info@logosmedia.es  Móbil: 633693350 – 629 846946 – 610255157

 

PROGRAMA

 • Part general i fonaments d’aplicació pràctica (d’octubre a desembre del 2022)
  • El conflicte, la seva gestió i tipologies
  • Anàlisi i abordatge del Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació.
  • Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació vigent: aplicació pràctica de la Llei 15/2009 i la Llei 5/2012. El Centre de Mediació de Catalunya.
  • Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i
  • Perfil i competències de la persona
  • Competències personals de la persona Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL).
  • Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics.
 • Mòdul de mediació familiar (de desembre del 2022 a febrer del 2023)
  • La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions entre progenitors i descendents.
  • Metodologia de la mediació La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma. Inclou dos tallers pràctics virtuals en directe de sis hores en total.
  • Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions.
  • Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals.
 • Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes (de febrer a abril del 2023)
  • Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari o blooking. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques.
  • Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic.
  • Els conflictes en organitzacions i en equips de El seu abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions.
  • La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu. 
 • Col-legi Oficial Col de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya CONTACTE (34) 93 317 04 28 (34) 93 412 49 07 secretaria@cdl.cat